WIE ZIJN WE

'VDVD Gerechtsdeurwaarders' is geen incassobureau maar een gerechtsdeurwaarderskantoor, zoals het klaar en duidelijk in onze naam staat.

Dit is niet onbelangrijk want :
1) Als gerechtsdeurwaarders zijn wij gehouden en gebonden (dit in tegenstelling tot incassokantoren) aan een aantal niet onbelangrijke regels, die voor u het verschil kunnen maken.
2) Als gerechtsdeurwaarders kunnen wij voor u het volledige invorderingstraject doen (dit in tegenstelling tot incassokantoren), nl. de minnelijke én de gerechtelijke fase.

Gerechtsdeurwaarders worden benoemd door de Koning en krijgen in het Gerechtelijk Wetboek een wel omlijnde opdracht mee. Sinds 2014 is het nieuwe statuut van de Gerechtsdeurwaarders van kracht en door dit nieuwe statuut en door de daaropvolgende nieuwe reglementen hebben wij:
- een wel omschreven taak en bevoegdheid
- een nieuwe interne deontologie
- een nieuw tuchtreglement
- een nieuw huishoudelijk reglement
- een nieuw reglement inzake permanente vorming
- een nieuw reglement inzake derdenrekening

Dit alles geeft alle partijen, ongeacht of u verzoeker bent (eisende partij) of verwerende partij (gedaagde of debiteur) of een derde partij , een maximale waarborg op een eerlijk en correct proces en behandeling van uw dossier.

Voor VDVD Gerechtsdeurwaarders zijn alle (proces-)partijen gelijk en hebben al deze partijen hun (eigen) rechten. VDVD gerechtsdeurwaarders ziet steeds toe op de eerbiediging van eenieders rechten, ook die van u!

VDVD Gerechtsdeurwaarders heeft natuurlijk ook een maatschappelijke rol. Niet alleen moeten de rechten van alle betrokken partijen worden geëerbiedigd, daarenboven moeten de belangen van de verschillende partijen worden afgewogen. Dus ook met jouw belang zal rekening gehouden worden.

Wij beschikken over vier volledig operationele kantoren, waar je altijd (tijdens de kantooruren) terecht kan. VDVD Gerechtsdeurwaarders, dat zijn 4 gerechtsdeurwaarders, drie kandidaten, twee stagiairs en 17 medewerkers, die alles in het werk zullen stellen om, met eerbied van ieders rechten, te zoeken naar de meest adequate oplossing voor je dossier.

Bovendien maakt VDVD Gerechtsdeurwaarders deel uit van het grootste en efficiëntste netwerk van gelijkgestemde gerechtsdeurwaarders, de CVBA LEGAL RECOVERY.
Nederlands