DIENSTEN

VDVD Gerechtsdeurwaarders is een modern en veelzijdig gerechtsdeurwaarderskantoor.

Iedereen die een vordering meent te hebben of die reeds een titel heeft, kan bij ons terecht. Onze juristen zullen je adviseren en bijstaan om je rechten te vrijwaren en om je vordering een maximale slaagkans te geven.

VDVD Gerechtsdeurwaarders doet sinds vele jaren de minnelijke invorderingen voor groot en klein, voor particulier en bedrijf. Iedereen (alle partijen en elk individu) heeft recht op correcte informatie en een correcte verdediging van zijn rechten en belangen.

Tijdens alle acties die wij ondernemen en dus ook tijdens de behandeling van uw dossier zullen wij steeds alle informatie van alle betrokken partijen trachten te verzamelen en deze tegen elkaar afwegen. VDVD Gerechtsdeurwaarders beschouwt het als haar taak elke betrokken partij correct in te lichten over haar rechten en plichten en om ook een objectieve analyse van het dossier en bijhorende problemen te maken, zodat alle betrokken partijen exact weten waar ze voorstaan.

Voor VDVD Gerechtsdeurwaarders zijn er slechts (gelijke) partijen in een dossier, elk met hun eigen rechten en plichten en allen met hun eigen verhaal. VDVD Gerechtsdeurwaarders zal elke partij in alle objectiviteit informeren en adviseren.

VDVD Gerechtsdeurwaarders is natuurlijk ook gebonden aan haar ministerieplicht, d.w.z. dat wanneer wij krijgen een formele opdracht om ons ambt te verlenen en de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, dan hebben wij de plicht hieraan gevolg te geven. Wij zullen dan ook al die gerechtelijke opdrachten correct uitvoeren.

Voor deze gerechtelijke invorderingen en procedures maken wij gebruik van alle middelen die de wet ons ter beschikking stelt, maar wij wegen steeds de belangen van alle partijen (tegen elkaar) af.

VDVD Gerechtsdeurwaarders beschikt niet alleen over een mooie performante structuur (4 kantoren en 27 medewerkers), maar wij beschikken ook over:
- een nationaal en internationaal netwerk
- een grote expertise inzake minnelijke en gerechtelijke invorderingen
- een performant informaticasysteem
- een zeer uitgebreid communicatiesysteem.

Dankzij de samenwerking met LEGAL RECOVERY en het daarbij horende netwerk kan je als opdrachtgever zeker zijn dat je dossiers ook buiten ons ambstgebied (arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde) in goede handen zijn.

VDVD heeft voor al je problemen een goede oplossing in huis. Ben je geïnteresseerd in de werking van VDVD Gerechtsdeurwaarders en wil je een oplossing voor je probleem, contacteer ons dan. Aarzel vooral niet en doe het nu.
Nederlands