WERKWIJZE

Zodra je opdracht correct en volledig bij ons is toekomen, maken wij je dossier aan en gaan wij enkele formele aspecten nakijken alsook een kosten/baten-analyse maken, met de wettelijke middelen waarover wij beschikken.

In heel veel gevallen is het in het jouw belang, als opdrachtgever, dat er zo snel mogelijk een correcte kosten/baten analyse kan worden gemaakt, om geen nutteloze, oninvorderbare kosten te maken, die ten uwe laste zijn. Voor grotere opdrachtgevers kan VDVD Gerechtsdeurwaarders een webapplicatie ter beschikking stellen waardoor deze opdrachtgevers al de dossiers die aan VDVD gerechtsdeurwaarders werden toevertrouwd, online kunnen opvolgen. Via deze applicatie kan je ook - op dossierniveau - online communiceren en instructies geven aan de dossierbeheerder. Zoals steeds is communicatie tussen alle actoren van wezenlijk belang, om een goede afloop te maximaliseren. VDVD Gerechtsdeurwaarders zal je daarom regelmatig inlichten over de stand van je dossier(s) maar wij zullen je natuurlijk ook antwoorden als jij vragen hebt voor ons. Ook hier gebruik je best de (opgegeven) emailadressen (of faxnummer, of per postzending) en vermeld je zeker altijd je dossiernummer, zodat je vraag rechtstreeks bij je dossierbeheerder komt, en die je vraag onmiddellijk kan behandelen.

Ook de andere partij (tegenpartij/ gedaagde/ verweerder/debiteur) in dit verhaal beschikt een gamma van performante communicatiemiddelen. Zo kan ook hij/zij beschikken over een webapplicatie waarbij het dossier kan geconsulteerd worden en er in het dossier kan worden gecommuniceerd (vraagstelling, betalingsvoorstellen enz.). Natuurlijk staan wij ook niet weigerachtig tegenover andere communicatiekanalen (hoe best communiceren). Wij gever echter de voorkeur, indien mogelijk, aan moderne, snelle en kostenbesparende communicatie (naar alle partijen toe). Zo geven wij prioriteit aan email en gsm, boven postzendingen.

Voor de behandeling en afhandeling van de meest uiteenlopende opdrachten kan VDVD Gerechtsdeurwaarders gebruik maken van een jarenlange beroepservaring. Maar dat alleen volstaat niet. VDVD Gerechtsdeurwaarders analyseert en optimaliseert sinds lang continu al haar (verwerkings-)processen. De opdrachten en de partijen zijn zo verschillend dat er niet één enkele oplossing bestaat die altijd en voor iedereen werkt. VDVD Gerechtsdeurwaarders heeft daarom voor iedere partij (klein/groot – particulier/overheid) en voor elk dossier of probleem (één/meerdere - financieel/huur/enz.) de juiste oplossing in huis. Blijf niet met je problemen en zorgen zitten, zoek een oplossing en contacteer VDVD gerechtsdeurwaarders.

Wij zijn ons ook bewust van onze ecologische voetafdruk, die wij sinds geruime tijd trachten te minimaliseren. Veel documenten en gegevens worden louter nog digitaal bijgehouden (geen papier, geen archieven), maar wij gaan nog veel verder. In ons centraal hoofdkantoor te Wolvertem maken we voor de verwarming gebruik van de meest moderne verwarmingssystemen (warmtepomp), voor de ventilatie van warmterecuperatie en van herwonnen regenwater voor het sanitair. Voor het afdrukken van onze documenten en briefwisseling maken we gebruik van meeste moderne printtechnieken (minder energie en toner). Maar ook voor onze activiteiten op de baan zijn we niet bij de pakken blijven zitten en gebruiken we een volledig elektrisch voertuig, een hybride voertuig en een elektrische fiets. VDVD Gerechtsdeurwaarders is voortdurend op zoek naar nieuwe, betere en efficiëntere oplossingen.

Een juiste en goede oplossing bestaat alleen als alle partijen er zich in kunnen vinden, de verzoekende partij en de verwerende partij. Daarom gaan wij eerst analyseren, dan informeren en tot slot realiseren. Alles begint met een correcte en zorgvuldige analyse van de behoefte van de verzoekende partij en van de mogelijkheden van de gedaagde (verwerende) partij. Natuurlijk is ook een onderzoek van de legale aspecten nodig evenals van de technische mogelijkheden. Zodra we daar een klare en correcte kijk op hebben, kunnen wij alle betrokken partijen correct informeren over de probleemstelling, maar vooral over de oplossingen die mogelijk zijn en waar VDVD Gerechtsdeurwaarders zich voor zal inzetten. De beste oplossing is deze waar alle partijen aan meewerken en VDVD Gerechtsdeurwaarders wil je helpen om deze oplossing te vinden en te realiseren. Belangrijk is ook dat deze oplossing geboden kan worden aan een correcte prijs. VDVD Gerechtsdeurwaarders zal steeds de minst dure oplossing zoeken en implementeren, dit in het belang van alle partijen.

Je (verzoeker en verweerder) betaalt minder.
Je (verzoeker en verweerder) dossier is sneller geregeld.
Je (verzoeker en verweerder) probleem is opgelost.


Voor VDVD Gerechtsdeurwaarders zijn er geen OF/OF-verhalen of -oplossingen (de verzoeker/klant of de verweerder/debiteur) maar wel ÉN/ÉN-verhalen en -oplossingen (voor álle partijen). Uit onze ervaring blijkt dat deze belangen lang niet altijd volstrekt tegenstrijdig zijn, wel integendeel. Vaak zijn de belangen uiteindelijk gelijklopend.
Nederlands